Litania do Św. Mikołaja

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święty Mikołaju, módl się za nami.
Cudotwórco, módl się za nami.
Wspomożycielu ubogich, módl się za nami.
Obrońco dziewic, módl się za nami.
Opiekunie żeglujących, módl się za nami.
Wskrzesicielu umarłych, módl się za nami.
Odnowicielu świątyń bożych, módl się za nami.
Pocieszycielu strapionych, módl się za nami.
Ucieczko chorych, módl się za nami.
Biskupie cudownie wybrany, módl się za nami.
Dobry pasterzu wiernych, módl się za nami.
Pogromco złych duchów, módl się za nami.
Słowa Bożego głosicielu, módl się za nami.
Walczący ze zbrodniami, módl się za nami.
Zdrowie niemocnych, módl się za nami.
Podporo więźniów, módl się za nami.
Strzegący tajemnic, módl się za nami.
Szczodry jałmużniku, módl się za nami.
Miłujący ubóstwo, módl się za nami.
Podporo wstrzemięźliwości, módl się za nami.
Opiekunie sierot, módl się za nami.
Opiekunie rodzin, módl się za nami.
Naśladowco Cnót Chrystusowych, módl się za nami.
Pośredniku nasz u Pana, módl się za nami.
Ratunku konających, módl się za nami.
Wybawicielu dusz czyśćcowych, módl się za nami.
Ucieczko w każdej potrzebie, módl się za nami.
Ojcze nasz najlepszy, módl się za nami.
Patronie naszego kościoła, módl się za nami.
Opiekunie parafii naszej, módl się za nami.
Ozdobo sanktuarium pierścieckiego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami święty Mikołaju.
O. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej
za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona
i opiekuna; racz nas przez całe życie prowadzić drogą
przykazań Twoich, abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani,
za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi
w niebie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Tags: